Medzinárodná a vnútroštátna doprava a špedícia
Tecta logistic

O nás

Vitajte v špedičnej spoločnosti TECTA Logistic s.r.o.

Potrebujete prepravu po Slovensku alebo po Európe? Celokamionovú, kusovú alebo nadrozmernú? Ste na správnom mieste!

Od roku 2002 zabezpečujeme všetky druhy prepráv.

Náš úspech spočíva najmä v tom, že sme dokázali uspokojiť našich zákazníkovi pri viac ako 35 000 úspešne zrealizovaných prepráv. Ocenili našu profesionalitu a férovosť poskytovaných služieb, rýchle jednanie, častú informovanosť, výbornú komunikáciu a nadštandardné vzťahy. Prepravujeme tovar v rámci Slovenska, Európskej únie, najmä Nemecka, Talianska, Holandska, Anglicka,  Írska, Španielska, Francúzska, Portugalska, Škandinávie a Ruska.

NAŠE CIELE

Zabezpečíme pre Vás komplexnú prepravu tovaru z miesta odoslania do miesta určenia. Prioritou je prepraviť tovar podľa Vašich požiadaviek v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite a za zodpovedajúcu cenu.

Našou úlohou pri zabezpečovaní prepravy je hľadať optimálne riešenia prepravných, cenových a relačných podmienok z hľadiska krátkodobých a dlhodobých obchodných vzťahov.  

Postupujeme s odbornou starostlivosťou, dodržiavame inštrukcie podľa zadaných požiadaviek klienta, vyberáme k preprave najvhodnejší dopravný prostriedok, optimálnu trasu, čím minimalizujeme prepravné náklady.

Dodržiavame termíny a včas informujeme zákazníka o všetkom, čo vplýva na splnenie prepravy, a tým minimalizujeme riziká. Nastavujeme optimálny priebeh prepravy z nakládky do cieľa dodania.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

TECTA Logistic s.r.o. vznikla v roku 2002. Úspešne zabezpečuje prepravu už 15 rokov. Postupne si vybudovala stabilné miesto na špedično-dopravnom trhu. Za dlhé roky pôsobnosti získala „know-how“, celkový prehľad o situácii na dopravnom trhu, dokáže ponúknuť nové prepravné spojenia, najvhodnejšie formy a kombinácie prepravného procesu, a tým rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Má vytvorenú rozsiahlu sieť serióznych dopravcov, s ktorými dlhodobo spolupracuje. 

                                                                           

Špedícia