KONTAKT Telefón +421 908 724 709 Skype tecta.logistic E-mail preprava@tecta.sk  |  Facebook Instagram Youtube  |  Slovensky English Deutsch

Spoločnosť

Vitajte v špedičnej spoločnosti TECTA Logistic s.r.o.
 

PROFIL FIRMY

Naša firma sa od roku 2002 zaoberá špedičnou činnosťou a pomáha zákazníkom prepraviť ich tovar do požadovaného cieľa.

Našimi zákazníkmi sú hlavne firmy, teda právnické osoby, ako aj fyzické osoby požadujúce vývoz alebo dovoz svojho tovaru.

Vďaka dlhoročným nadobudnutým skúsenostiam v oblasti dopravy, naši zákazníci oceňujú, že vieme rýchlo reagovať na ich požiadavky a zabezpečiť akúkoľvek prepravu rôzneho objemu a váhy a v rámci všetkých európskych aj mimoeurópskych krajín. Vieme im poradiť, byť nápomocní a zjednodušiť celý proces pri zabezpečovaní prepravy a môžu sa na nás spoľahnúť. Preto nás radi odporúčajú aj svojim priateľom a známym. Vďaka tomu sa naša klientela stále rozširuje, čo nás posúva vpred a my neustále zdokonaľujeme naše služby.

Okrem zabezpečovania prepráv pre našich zákazníkov, v oblasti prepravy pomáhame aj pri rôznych charitatívnych a dobročinných akciách.

Opakovane nezištne pomáhame s navezením vecí a to poskytnutím dodávok na charitatívny projekt Vianočný bazár chalaňov.

http://www.vianocnybazarchalanov.sk/sponzori

Spolupracujeme s Občianskym združením Equity, ktorej cieľom je pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva a to podporou vzdelávania, voľno časových aktivít, ako aj poskytovaním poradenstva a materiálnej a morálnej pomoci. Toto občianske združenie organizuje zbierky pre tieto skupiny ľudí a my ich nezištne dopravíme tam, kde ich naozaj potrebujú.

www.equityoz.sk/pomoc-pre-velku-idu

Ako firma sídliaca od jej vzniku v mestkej časti Bratislava – Rača, začali sme spoluprácu s miestnym Občianskym združením Stará Jedáleň, ktorá podporuje napĺňanie potrieb obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača a jej okolia. Toto združenie buduje prevádzku jedinečného a unikátneho centra „Stará jedáleň“, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas. V spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami v mestskej časti Bratislava Rača, ako Občianske združenie Rodinné centrum Ráčik, Občianske združenie Mládež ulice, Priatelia Rače sa tiež spolupodieľajú na organizovaní zbierok pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V prípade potreby akejkoľvek pomoci ohľadne zabezpečenia prepravy, sme im kedykoľvek k dispozícii.

Viac informácie a fotky z charitatívnych akcií v sekcii:

https://www.tecta.sk/pomahame-inym/

ÚČEL FIRMY

Účelom firmy je pomáhať našim klientom zabezpečiť prepravu svojho tovaru z miesta určenia do miesta doručenia podľa ich požiadaviek a hľadať optimálne riešenia prepravných, cenových a relačných podmienok. Nadobudnutými skúsenosťami, profesionálnym prístupom a príjemnou komunikáciou uľahčiť a zjednodušiť proces zabezpečenia prepravy. Spoľahlivo, odborne a profesionálne riešiť logistiku spojenú s realizáciou prepráv. 

NAŠE CIELE

Udržať a neustále budovať status úspešnej, silnej a platby schopnej spoločnosti. Stať sa vyhľadávanou, príkladnou a uznávanou TOP špedičnou spoločnosťou. Stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom a zahraničnom trhu. Uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania našich zákazníkov. Dosahovať stále vyššiu kvalitu a konkurencieschopnosť našich poskytovaných špedičných služieb.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

TECTA Logistic s.r.o. vznikla v roku 2002. Úspešne zabezpečuje prepravu už 18 rokov. Postupne si vybudovala stabilné miesto na špedično-dopravnom trhu. Za dlhé roky pôsobnosti získala „know-how“, celkový prehľad o situácii na dopravnom trhu, dokáže ponúknuť nové prepravné spojenia, najvhodnejšie formy a kombinácie prepravného procesu, a tým rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Má vytvorenú rozsiahlu sieť serióznych dopravcov, s ktorými dlhodobo spolupracuje. 

Dopyt kalkulácie

Preprava paliet do zahraničia

Preprava
palety do zahraničia
už od
100 EUR

KontaktTelefón +421 908 724 709
Skype tecta.logistic
E-mail tecta@tecta.sk

Kontaktujte nás

Preprava do 24 ton

Preprava
do 24 ton
už od
0,80 EUR/km