Preprava fléry z Rakúska na Slovensko

Medzinárodná preprava tovaru

Preprava fléry z Rakúska na Slovensko.
Fléra je špeciálne technologické zariadenie k dostatočnému spaľovaniu a likvidácii odpadu bioplynu alebo zemného plynu, ktorý spaľuje plyn, aby neunikol do ovzdušia.
Aj takéto zaujímavé náklady prepravujeme.
Medzinárodná kamiónová preprava tovaru.