Nadrozmerná a nadmerná preprava

Preprava nadrozmerných nákladov

Sme jedna z mála špedičných spoločností, ktorá sa špecializuje na nadrozmerné a nadmerné prepravy a má početné skúsenosti s týmto druhom prepravy. Transport nadrozmerného nákladu sme zabezpečovali v Rusku, ako aj vrámci krajín EÚ. Pri nadrozmernom a nadmernom náklade potrebujete vyriešiť niekoľko dôležitých otázok.

Čo je to nadrozmerný náklad

Za nadrozmerný náklad sa považuje náklad, ktorý prekračuje legislatívou stanovené rozmery nákladu, ktorý je možné prepravovať po cestách. To znamená, že je prekročená dĺžka viac ako 16,5 metra, šírka viac ako 2,5 metra a výška viac ako 4 metre.

Najčastejšie prepravujeme ako nadrozmerný náklad:

Čo je nadrozmerná preprava

Ak celková hmotnosť súpravy prekročí váhu 40 ton, resp. 8 ton v prípade jednej nápravy, hovoríme o preprave nadrozmerného nákladu. Vždy je potrebné dodržiavať bezpečnostné postupy a mať vystavené povolenie. Povolenie sa udeľuje na základe žiadosti, na ktorú sa čaká dlhšie obdobie.

Aké je nariadenie vlády

Zbierka zákonov č. 403/2005 upravuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a ďalšie súvisiace technické požiadavky na vozidlá. Nákladné vozidlo presahujúce rozmery sa môže používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia vydávaného príslušným správnym orgánom podľa osobitného predpisu.

Aký nadrozmerný náklad sa prepravuje

Najčastejšie sa prepravujú nosníky, mostné piliere, technologické zariadenia, stavebné mechanizmy, veľkoobjemové nádrže, chladiace veže, lode, pásové vozidlá, ako bagre, poľnohospodárske stroje ako kombajny, reaktory, turbíny, domy.

Ako prebieha proces prípravy

Keďže sa jedná o špeciálny druh prepráv, vyžaduje si dôslednú prípravu ako dôkladné naplánovanie trasy, zabezpečenie priechodnosti trasy, vybavenie všetkých osobitných povolení od regionálnych alebo celoštátnych orgánov, zabezpečenie doprovodných vozidiel.

Záleží od veľkosti nákladu

Proces prípravy je spojený s fyzickou prípravou, kde je nevyhnutná účasť tretích organizácií, aby sa uvoľnil celý naplánovaný úsek. Je potrebné odstrániť prekážky, ktoré by mohli zabrániť prejazdu nákladu, ako demontáž cestného značenia, reklamných bilboardov, elektrických a telekomunikačných káblov, drôtov, niekedy prerušiť dodávky prúdu, potrebná účasť statikov, ktorí robia výpočty a preverujú nosnosť mostov, po ktorých bude náklad prechádzať. Veľakrát sa mosty podopierajú špeciálnymi podperami, alebo sa volí iná trasa.

Doprava nákladu

Každý transport nadrozmernného nákladu je označený majákmi a doprevádzaný špecializovaným sprievodným vozidlom alebo viacerými, ktoré zabezpečia plynulý a bezpečný prejazd. Niekedy je potrebný policajný doprovod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť cestnej premávky a jej účastníkov. Realizuje sa najmä v noci. Niektoré úseky sa môžu úplne uzavrieť, resp. doprava sa odkloní.

Najčastejšie využívané dopravné techniky (prostriedky)

Záleží od druhu nákladu, ale najčastejšie sú používané nízko podlažné podvalníky a rozťahovacie návesy.

  • rozťahovacie návesy na prepravu dlhého nákladu
  • nízko-podvozkové návesy na prepravy vysokého tovaru
  • návesy s vysokou nosnosťou a nízkym podvozkom, dĺžky max. 34 metrov, výšky do 4,2 metra a hmotnosti do 55 ton

Ako sa stanovuje cena

Každá požiadavka na nadrozmernú prepravu je špecifická. Cena sa odvíja od váhy nákladu a požadovanej trasy. Závisí od toho, čo všetko si preprava konkrétneho nákladu vyžaduje, či už príprava, povolenia a druh doprovodu, atď. Dopyt na dopravu je spracovávaný okamžite a venujeme mu dostatočnú pozornosť.

Nadrozmerná preprava – príklady zrealizovaných prepráv

Zo Slovenska do Holandska sme previezli tento bager na nadrozmernom špeciály s nakladacími rampami pre uľahčenie nakladania a vykladania bagra.

Preprava Holandsko

Zo Slovenska do Holandska sme previezli tento bager na nadrozmernom špeciály s nakladacími rampami pre uľahčenie nakladania a vykladania bagra.

Preprava Taliansko

Až z Anglicka sme viezli takýto obrovský stroj - drtič kameňa určený pre prácu v kameňolome na Slovensku. Stroj sa viezol na prívese určenom na nadrozmernú prepravu.

Preprava Anglicko

Referencie

„So spoločnosťou TECTA Logistic spolupracujeme už niekoľko rokov, a veríme, že to tak aj zostane. Tovar je vždy prepravený bezpečne , v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto a najmä za dohodnuté ceny bez akýchkoľvek komplikácii a navyšovania ceny.“

„So spoluprácou s TECTA Logistic sme 100% spokojní. Dodržanie termínov, super ceny, ústretovosť a výborná komunikácia.“

„S TECTA Logistic spolupracujeme už niekoľko rokov a nikdy nebol s ničím problém, vždy sa nám snažia vyhovieť. Všetky aspekty spolupráce od dodržania termínov po komunikáciu sú v poriadku, takže my sme maximálne spokojní. Ďakujeme.“

„Spoločnost TECTA Logistic nám zabezpečuje dopravu už roky a nikdy nebol s ničím problém. Ich služby sú dobré a naozaj promptné.“

„Veľká spokojnosť so spoluprácou s TECTA Logistic. Už dlhšie spolupracujeme iba s nimi. Ich služby sú promptné, do pol hodiny dajú vedieť či bude / nebude alebo kedy to bude ? Veľmi dobrá komunikácia, či už mailom, alebo telefonicky. Nie je čo vytknúť. ? Ďakujeme.“

„Čo sa týka dopravy v rámci Európy, tak využívame dlhé roky jedine služby TECTA Logistic. Sme veľmi spokojní. Ďakujeme.“

nadrozmerná preprava

Dopyt kalkulácie

Odpoveď na Vašu požiadavku a cenovú ponuku na prepravu tovaru Vám zašleme v čo najkratšom čase.