Kategória / Autodoprava dodávkou / Preprava tovaru Slovensko / Vnútroštátna preprava

Využite našu službu Preprava Express. Výhodou prepravy v dodávke je, že vodiči nie sú obmedzovaní povinnosťou robiť bezpečnostné prestávky, čím sa výrazne skráti čas potrebný na doručenie zásielky.