Načítavam články...
 • Špeditérska firma

  Delenie skladov

  Delenie skladov Sklady podľa ich umiestnenia delíme na vnútorné, ktoré sú umiestnené vo vnútri areálu podniku a vonkajšie, ktoré sa budujú mimo areálu podniku buď pre nedostatok miesta, alebo z dôvodu zmenšenia…
 • Špeditérska firma

  Vlastné alebo cudzie skladovanie

  Vlastné alebo cudzie skladovanie V rámci skladovania je treba preveriť, či zasielateľský podnik ma túto činnosť otvoriť sám, alebo ju má zadať niektorému podniku služieb. Cudzie skladovanie hrá, predovšetkým v zásobovacej a…
 • Špeditérska firma

  Paletové hospodárstvo

  Paletové hospodárstvo Vyhotovujú sa dve analýzy, na základe ktorých podnik sleduje pohyb paliet a takisto všetky finančné prostriedk, ktoré sú viazané v paletovom hospodárstve. Sú to: 1. analýza nákladov 2. analýza pohybu…
 • Špeditérska firma

  Plánovanie zásob

  Plánovanie zásob Nedostatok surovín môže viesť k výpadku výroby alebo ku zmenám rozvrhu výroby, obe tieto udalosti môžu zvyšovať náklady alebo spôsobiť nedostatok hotových výrobkov. Zatiaľ čo nedostatok surovín môže narušiť normálny…
 • Špeditérska firma

  Zásoby v logistike

  Zásoby v logistike Zásoby sú veľkou a nákladnou investíciou. Kvalitnejším riadením zásob v podniku je možné docieliť zlepšenie cash-flow podniku i návratnosť investícií. Vo väčšine podnikov (maloobchodných, veľkoobchodných i výrobných) dochádza k…
 • Špeditérska firma

  Logistika v zasielateľstve a v cestnej doprave

  Logistika v zasielateľstve a v cestnej doprave Príprava materiálu na výdaj sa skladá z 3 etáp. Prvú etapu tvorí plánovanie prípravy, kde sa určí termín začiatku a skončenia prípravy, stanovuje sa aký…
 • Špeditérska firma

  Priebeh skladovacieho procesu

  Priebeh skladovacieho procesu Priebeh skladovacieho procesu tvorí päť častí. Patrí sem vstup materiálu, identifikácia materiálu, uskladnenie a vyskladnenie, príprava materiálu na výdaj a výstup materiálu. Vstup materiálu zahŕňa vyloženie materiálu, overenie oprávnenosti…
 • Špeditérska firma

  Manipulácia s materiálom a vybavovanie objednávok

  Ide o pomerne širokú oblasť, ktorá zahŕňa v podstate všetky aspekty premiestňovania surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Pretože táto manipulácia a premiestňovanie materiálu vyvoláva vždy určité náklady, ale nedodáva žiadnu…
 • Špeditérska firma

  Zákaznícky servis, riadenie stavu zásob a logistická komunikácia.

  Zákaznícky servis je výstupom logistického systému a mal by zabezpečiť premiestnenie správneho produktu ku správnemu zákazníkovi na správnom mieste, v správnom čase a pri čo možno najnižších celkových nákladoch. Dobré služby podporujú…
 • Špeditérska firma

  Prognózovanie a plánovanie dopytu

  Existuje veľa typov prognóz dopytu. Marketing predpovedá dopyt zákazníkov na základe odhadu účinku podpory predaja (napr. reklamy), cien, konkurencie atď. Výroba predpovedá výrobné požiadavky na základe marketingových prognóz predaja a bežného stavu…