Seminár v HCA Slovakia

Seminár v HCA Slovakia

Po štyroch dňoch strávených v učebni školy manažmentu HCA Slovakia sme boli dnes odmeneni certifikátmi za úspešné absolvovanie seminára, kde sme poctivým trénovanim učili zlepšovať komunikáciu v podnikaní, ale aj v bežnom živote.
V spoločnosti príjemných šikovných a inšpiratívnych ľudí sa nám skvele učilo a pracovalo v našom zdokonaľovaní.

Ďakujeme Danine Legátovej, Romanovi Balážovi, Kataríne Pavlíkovej.