Slovenska roka 2024

Naša firma TECTA Logistic s.r.o. sa zúčastnila prestížneho podujatia Slovenka roka, kde sa stretli významné osobnosti a odborníci z rôznych oblastí. Toto podujatie je oslavou úspešných a inšpiratívnych žien, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti. Odovzdané boli aj mimoriadne ocenenia a jedno z nich putovalo Eliške Kubíkovej, s ktorou sme mali nedávno klub TCP. Fotografie zachytávajú atmosféru večera plného inšpirácie a úspechov. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto komunity a tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy.
Naša firma TECTA Logistic s.r.o. sa zúčastnila prestížneho podujatia Slovenka roka, kde sa stretli významné osobnosti a odborníci z rôznych oblastí. Toto podujatie je oslavou úspešných a inšpiratívnych žien, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti. Odovzdané boli aj mimoriadne ocenenia a jedno z nich putovalo Eliške Kubíkovej, s ktorou sme mali nedávno klub TCP. Fotografie zachytávajú atmosféru večera plného inšpirácie a úspechov. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto komunity a tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy.