KONTAKT Telefón +421 908 724 709 Skype tecta.logistic E-mail spedicia@tecta.sk  |  Facebook Instagram Youtube  |  Slovensky English Deutsch

Medzinárodná preprava Holandsko

Preprava do Holandska aj z Holandska

Holandsko je konštitučná monarchia ležiaca v západnej Európe. Na východe hraničí s Nemeckom a na juhu s Belgickom. Zo severozápadu krajinu obmýva Severné more.

Je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným a najväčším mestom Holandska je Amsterdam. Sídlom holandského parlamentu, vlády i monarchu je  Haag. Oficiálny holandský názov krajiny je „Nederland“, čo možno preložiť ako „nízko ležiacu zem“. Od toho je odvodené pomenovanie krajiny v iných jazykoch. Najvýznamnejšie mestá pre nás z hľadiska dovozu a vývozu tovaru sú okrem hlavného mesta aj mestá ako napríklad Rotterdam a Tilburg.

Základom hospodárstva je priemysel, obchod a doprava. Najdôležitejšou ťažbou nerastných surovín je ťažba zemného plynu. Okrem nej sa ťaží ešte ropa, kamenná soľ, vápenec a kamenná hlina.

Velmi je rozvinutý chemický, elektrostrojárenský, potravinársky, sklársky, textilný, keramický, papierenský priemysel a hutníctvo železa a hliníku.

V potravinárskom priemysle má najväčší význam spracovanie mlieka, vyroba syrov ako napríklad Eidam, Gouda, masla, mliečnych konzerv a výroba čokolády. Tiež liehovary, pivovary a konzervárne rýb.
Zo strojárenského priemyslu je najvýznamnejší priemysel elektrotechnický, ktorý vyrába audio, mikropočítačovú techniku, televízie, telefónne príjimače a pod.

V Holandsku je prevaha nížin, je tam mierne vlhké podnebie a úrodné pôdy, preto sú tam predpoklady pre dobré rozvinuté poľnohospodárstvo. Pestujú sa rôzne plodiny, najviac obilie, cukrová repa, kukurica a zemiaky. A hlavne tulipány a rôzne kvetiny.

Vďaka veľmi výhodnej polohe pri mori sa veľmi dobre darí obchodu a doprave, pretože Holandsko má vybudovanú hustú sieť diaľnic.

Ponuka prepravy tovaru - vybrané služby:

 • preprava strojov a zariadení
 • preprava stavebnej techniky
 • preprava paliet s tovarom

Prepravujeme tovar v kartónoch, krabiciach, voľne ložený, big-bagoch, ale najčastejšie tovar na paletách, ktorých rozmery sú:

europaleta je 1,2 x 0,8m
anglická paleta je 1,2 x 1m


Ak máte tovar a chcete si vypočítať ložnú plochu, môžete kliknúť na nasledovný link: goodloading.com/cz - definujte zoznam nákladu a program Vám umožní zvoliť najoptimálnejšie uloženie tovaru na vozidlo.

Radi to spravíme aj za Vás, čím lepšie vypočítaná ložná plocha tovaru, tým optimálnejšia cena - hlavne pri prikládkach a dokládkach, ktoré realizujeme asi najčastejšie.

Doprava Holandsko - zabezpečíme nasledovné služby:

 • preprava malého množstva tovaru
 • preprava dodávkami do 3,5 tony
 • preprava sólo autami
 • preprava formou vyťaženia
 • preprava formou prikládky
 • preprava kamionová
 • preprava nadrozmerná
 • nákladná preprava Holandsko

Dopyt kalkulácie

Preprava paliet do zahraničia

Preprava
palety do zahraničia
už od
100 EUR

KontaktTelefón +421 908 724 709
Skype tecta.logistic
E-mail tecta@tecta.sk

Kontaktujte nás

Preprava do 24 ton

Preprava
do 24 ton
už od
0,80 EUR/km