Zasadnutie Klubu podnikateliek a manažérok Slovenska

Dnešné rokovanie na Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave / Embaixada do Brasil em Bratislava črtá ďalšie spolupráce v oblasti dovozu potravinových komodít z Brazílie a hlavne vstup do Brazílsko-slovenskej obchodnej komory, kde bude potenciál na spoluprácu v oblasti zabezpečovania námornej prepravy z Brazílie na Slovensko. 😊☕️🚛 Ďakujeme za milé prijatie brazílskemu veľvyslancovi Gabriel Boff Moreira.
Včera sa opäť uskutočnilo zasadnutie Klubu podnikateliek a manažérok Slovenska v priestoroch NKÚ v Bratislave, na ktorom sme privítali hostky
😊🤗
Petru Kotuliakovú, zakladateľku a riaditeľku firmy Aj Ty v IT, ktorá nám porozprávala o činnosti tohto občianskeho združenia, ktorého cieľom je motivovať a podporovať ženy a dievčatá v oblasti informačných technológií..
Robia tak prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít zameraných na všetky vekové skupiny. Za 12 rokov svojej činnosti prešlo ich kurzami 43 tis. žien a dievčat.
A hostku Elišku Kubíkovú – dvojnásobnú docentku s bohatou praxou v oblasti detskej onkológie a chirurgie. Aktuálne zastáva funkciu zástupkyne prednostu
Anatomického ústavu lekárskej fakulty UK Bratislava. Pôsobí tiež ako vysokoškolská pedagogička a na LF zastáva viaceré významné funkcie. Jej prednáška bola zaujímavá pre všetky dámy, ktoré chcú starnúť s gráciou❣️