Zasadnutie Klubu Top Centrum Podnikateliek v Bratislave

Dnešné rokovanie na Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave / Embaixada do Brasil em Bratislava črtá ďalšie spolupráce v oblasti dovozu potravinových komodít z Brazílie a hlavne vstup do Brazílsko-slovenskej obchodnej komory, kde bude potenciál na spoluprácu v oblasti zabezpečovania námornej prepravy z Brazílie na Slovensko. 😊☕️🚛 Ďakujeme za milé prijatie brazílskemu veľvyslancovi Gabriel Boff Moreira.
Dňa 16.5.2024 sme sa zišli na zasadnutí Klubu Top Centrum Podnikateliek v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole – Fakulte masmédií. Privítala nás Prodekanka pre vedu a výskum, pani Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, Phd., z Ústavu masmediálnej a marketingovej komunikácie, spolu s doc. Mgr. Antonom Szomolányim. Po úvodných slovách sme si prehliadli priestory fakulty a počuli krátke predstavenie od Dekanky fakulty, Prof.PhDr. Ivety Radičovej, PhD. Predstavila nám históriu fakulty, študijné možnosti a úspechy absolventov. Potom sme počuli prezentáciu od pani doc. Chovanovej, Supekovej o nových trendoch a využití umelej inteligencie v marketingu a influencer marketingu. Predstavila nám aj svoju druhú knihu „Al – NOVÉ CESTY PRE LOV CHUTÍ“, ktorá je výsledkom spolupráce medzi človekom a umelou inteligenciou. Bol to príjemný a informatívny deň, za čo patrí veľké poďakovanie pani doc. Chovanovej Supekovej, organizátorom a členkám TCP. 😊