Zbierka šatstva na pomoc rodinám v núdzi

Zbierka šatstva na pomoc rodinám v núdzi

Tradičná zbierka šatstva na pomoc rodinám v núdzi v Moldave nad Bodvou 19.10.
Opäť sme pomohli pri dobročinnej akcii. 🙂 Z tradičnej jesennej zbierky šatstva organizovanej v rámci komunity rodinného centra Ráčik a Stará Jedáleň na pomoc pre rodiny v núdzi v spolupráci s pani Šuchovou z OZ Equity, sa opäť tešili deti z Komunitného centra v Moldave nad Bodvou, kde sme veci dodávkou nezištne previezli. 🙂