Distribučná logistika

Distribučná logistika

Pod distribučnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie distribúcie – odbytu. Zaoberá sa všetkými činnosťami v súvislosti s tokom tovaru od skladu hotových výrobkov k odbytovému trhu ( výrobky od výrobcu k odberateľom v každom prípade cez sieť odbytových skladov, v špeciálnych prípadoch priamy tok tovaru na princípe výroba – odberateľ , resp. odosielateľ – odberateľ), vrátane povedomých informácií a financií.
Odbytová ( distribučná ) logistika plní funkcie:
* vybavenie objednávky
* skladovania produkcie
* dopravy hotových výrobkov