Medzinárodná preprava tovaru zo Španielska

Medzinárodná preprava tovaru zo španielska
Táto fotka je z prepravy kamiónom zo Španielska do Bratislavy. Tentokrát sme viezli granule a maškrty pre psíkov.