Obstarávacia logistika

Špeditérska firma

Pod obstarávacou nákupnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení pri príprave a vykonávaní obstarania všetkých materiálových položiek, nevyhnutne potrebných pre zabezpečenie danej výroby, alebo inej činnosti firmy. Zaoberá sa všetkými činnosťami v súvislosti s materiálovým tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov a nakupovaných dielcov z nákupného trhu do vstupného skladu alebo priamo do výroby.

Oblasti obstarávacej logistiky prislúchajú nasledujúce logistické úlohy:
* Make or Buy – aplikácia stratégie ( spolu s výrobou a nákupom)
* nákup zladený s výrobou ( určenie odosielaných druhov, času a miesta )
* minimalizácia dopravných nákladov
* údaje týkajúce sa balenia, viazania, kontrola kvality a pod.