Prognózovanie a plánovanie dopytu

Špeditérska firma

Existuje veľa typov prognóz dopytu. Marketing predpovedá dopyt zákazníkov na základe odhadu účinku podpory predaja (napr. reklamy), cien, konkurencie atď. Výroba predpovedá výrobné požiadavky na základe marketingových prognóz predaja a bežného stavu zásob. Logistika je zapájaná do procesu prognózovania podľa toho, koľko tovaru je potrebné objednať od koľkých dodávateľov a koľko akých produktov by malo byť prepravených alebo má byť k dispozícii podľa jednotlivých trhov, kde podnik dodáva svoj tovar. Logistika preto musí byť v úzkom kontakte s marketingovým prognózovaním ako aj s výrobným plánovaním.