Vlastné alebo cudzie skladovanie

Špeditérska firma
Vlastné alebo cudzie skladovanie
🚚🚚🚚
V rámci skladovania je treba preveriť, či zasielateľský podnik ma túto činnosť otvoriť sám, alebo ju má zadať niektorému podniku služieb. Cudzie skladovanie hrá, predovšetkým v zásobovacej a distribučnej logistike, dôležitú úlohu.
Pri hľadaní odpovede, pokiaľ ide o rozhodnutia o voľbe vlastného alebo cudzieho skladovania je potrebné uvažovať o týchto hlavných kritériách:
– potreba investícii na budovy a zariadenie
– stupeň závislosti podniku od skladu
– prevádzkové náklady skladu
– potreba personálu a odborníkov know-how
– zaťaženie podniku a kolísanie kapacitných služieb podniku
Tieto faktory treba vyhodnotiť a posúdiť pre vlastný podnik a pre ponúkané alternatívy prostredníctvom ( zasielateľstva alebo podnikov logistiky) a potom ich vzájomne porovnať. Ak chce podnik prevádzkovať vlastné skladovanie, vznikajú mu investičné náklady na skladovacie haly, zariadenia, prístroje a zariadenia na spracovanie dát. Tento blok fixných nákladov je tým vyšší, čím je vyšší predpokladaný stupeň automatizácie celého systému.