Paletové hospodárstvo

Špeditérska firma
Paletové hospodárstvo
🚚😊
Vyhotovujú sa dve analýzy, na základe ktorých podnik sleduje pohyb paliet a takisto všetky finančné prostriedk, ktoré sú viazané v paletovom hospodárstve. Sú to:
1. analýza nákladov
2. analýza pohybu paliet
Analýzu nákladov spracováva oddelenie controllingu, ide o náklady na obstarani, náklady na opravy paliet a náklady na zvoz paliet do podniku.
Náklady na obstaranie
Zvyčajne je dohodnutá cena na 1/2 roka (rámcová zmluva), po tejto dobe sa prehodnocuje a po prípade upravuje.
Náklady na opravy
Na každú paletu je dohodnutá jednotná cena medzi dodávateľom a zákazníkom bez ohľadu o aký typ opravy ide
Náklady na zvoz
Zvoz sa uskutočňuje buď cestnou dopravou, pričom sa berie do úvahy o aký druh dopravného prostriedku ide, alebo železničnou dopravou a to buď priamo k zákazníkovi, alebo cez železničný pool ( jednotná cena). Cez pool ide čo najmenej, skoro vôbec, pretože to je nevýhodné kvôli prísnej kontrole, nenavrátnosti poškodených paliet a ich nepriechodnosti.
Ďalej sa do úvahy berie zvoz v rámci územia SR, alebo do zahraničia. V rámci SR však môže ísť doprava priamo k zákazníkovi , alebo do distribučného centra, alebo sa palety aj s výrobkami predávajú priamo zákazníkovi, čo je pre podnik najvýhodnejšie.