Zákaznícky servis, riadenie stavu zásob a logistická komunikácia.

Špeditérska firma

Zákaznícky servis je výstupom logistického systému a mal by zabezpečiť premiestnenie správneho produktu ku správnemu zákazníkovi na správnom mieste, v správnom čase a pri čo možno najnižších celkových nákladoch. Dobré služby podporujú spokojnosť zákazníkov, ktorá je zase výstupom marketingového procesu.
Úlohou riadenia stavu zásob je udržiavať taký stav zásob, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň zákazníckeho servisu pri súčasnom dosiahnutí prijateľných nákladov na udržanie zásob, ktoré zahŕňajú viazané finančné prostriedky v zásobách, variabilné skladovacie zásoby a fixné náklady na skladovanie.
Súčasným trendom v logistickej komunikácii je rapídny nárast jej komplexnosti, automatizácie a rýchlosti. Pri logistickej komunikácii ide hlavne o tieto komunikačné vzťahy:
* podnik a jeho zákazníci a dodávatelia
* výroba, marketing, logistika, technické útvary a ekonomické útvary
* rôzne aspekty jednotlivých logistických aktivít
Komunikácia predstavuje kľúč k efektívnemu fungovaniu akéhokoľvek systému. Veľmi dobrá úroveň komunikácie vo vnútri systému môže byť základom konkurenčnej výhody firmy.