Plánovanie zásob

Špeditérska firma
Plánovanie zásob
🚛🚛🚚🚛🚛
Nedostatok surovín môže viesť k výpadku výroby alebo ku zmenám rozvrhu výroby, obe tieto udalosti môžu zvyšovať náklady alebo spôsobiť nedostatok hotových výrobkov. Zatiaľ čo nedostatok surovín môže narušiť normálny chod výrobných operácií, nadmerné zásoby zase zvyšujú náklady na udržanie zásob a znižujú rentabilitu podniku. Z toho dôvodu sa podniky snažia úzko spolupracovať s dodávateľmi a dopravcami na tom, aby zlepšili spoľahlivosť dodávok, čo im umožňuje znížiť objem surovín, ktoré musia udržovať na sklade kôli pokrytiu nepravidelnosti dodávok. Investície do zásob môžu byť ovplyvnené i internými ukazovateľmi hodnotenia výkonu.
Zásoby hotových výrobkov je možné využiť i ako prostriedok zlepšenia úrovne zákazníckeho servisu, pretože tým podnik znižuje pravdepodobnosť vyčerpania zásob v dôsledku nepredvídateľného dopytu alebo variability v celkovej dobe doplnenia zásob. Pokiaľ je stav doplnenia rovnovážny, tak zvýšenie investícií do zásob umožní výrobcovi zabezpečovať vyššiu dostupnosť svojich produktov a súčasne zníži riziko vyčerpania zásob. Rovnovážny stav zásob je taký, keď zásoby obsahujú pri jednotlivých produktoch taký objem ktorý zodpovedá predpokladanému dopytu.